VOLONTERSKI CENTAR SA SMJEŠTAJNIM KAPACITETIMA HOSTELSKOG TIPA" KK.06.1.2.0005

  

 

 

 

,,Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFFR)ˮ

 

Više o EU fondovima saznajte na: www.strukturnifondovi.hr  i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

 

U sklopu projekta „Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa“, KK.06.1.2.01., vrijednog 6.012.899,62 HRK uz 85% potpore Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, predanog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“, u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ u financijskom razdoblju 2014.-2020., rekonstruirat će se i prenamijenit dosadašnja zgrada proizvodnog pogona za proizvodnju igračaka u Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa. Sa 10 % potpore projektu učestvovat će Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok će preostalih 5 % troškova pokriti Javna ustanova Nacionalni park Risnjak.

Osim rekonstrukcije i opremanja objekta, projektom će se nabaviti oprema za volontere, izradit će se Plan upravljanja posjetiteljima i Plan za marketing, izradit će se promotivno-edukativni materijali, sudjelovat će se na raznim prezentacijskim sajmovima, izradit će se promotivni film te oglašavati u raznim oblicima medija.

 

Slika 1: Trenutno stanje građevine koja će se projektom prenamijeniti u Volonterski centar sa

smještajnim kapacitetima hostelskog tipa

 

24.08.2017. godine, u Vladi Republike Hrvatske potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa“

02.09.2017.godine Medijska objava projekta u časopisu „Novi list“

Projekti vrijedni 6,6 milijuna kuna: Nacionalni park Risnjak dobiva Volonterski centar i hostel

U zgradi bivše mljekare, odnosno tvornice igračaka, u centru Crnog Luga bit će uređen Volonterski centar / Snimio Marinko KRMPOTIĆ

Autor: Marinko Krmpotić
Objavljeno: 2. rujan 2017. u 10:15

Iz EU fondova stiže 5,7 milijuna kuna za izgradnju Volonterskog centra u zgradi bivše mljekare i uređenje staza prema vrhu Risnjaka.  Volonterski centar ujedno će s 43 nova ležaja pojačati dosad oskudne smještajne kapacitete NP-a i omogućiti dolazak većih grupa

CRNI LUG  Među onima koji su nedavno u Zagrebu potpisali ugovore o korištenju sredstava iz EU fondova je i Nacionalni park »Risnjak« koji će ukupno za dva projekta koristiti 6,6 milijuna kuna, od kojih iz EU fondova stiže 5,7 milijuna, Fond za zaštitu okoliša daje 600.000 kuna, a sam NP »Risnjak« pronaći će 300.000 kuna kako bi realizirao projekte izgradnje Volonterskog centra, odnosno uređenja planinarskih i pješačkih staza prema vrhu Risnjaka.

Puno zahtjevniji i financijski jači je projekt izgradnje Volonterskog centra koji vrijedi 6 milijuna kuna, iz EU-a će doći 5,1, od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osigurat će 600.000, a NP »Risnjak« 300.000 kuna, govori nam ravnatelj NP-a »Risnjak« Miljenko Gašparac i pojašnjava:

»Sredstva smo dobili prijavom na program »Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode«. Projekt izgradnje Volonterskog centra realizirat će se kroz četiri faze. Prva faza je rekonstrukcija i dogradnja stare mljekare, odnosno tvornice igračaka. To uključuje građevinske, obrtničke (elektro instalacije), vodovodne i kanalizacijske radove te projektantski i građevinski nadzor. Drugi dio posla je nabava opreme za volontere (ručne i motorne kose, alat za izradu šindre, dalekozori, fotoaparati...), treća faza odnosi se na plan upravljanja posjetiteljima, a četvrta je vezana uz marketing i promociju u okviru koje će se izrađivati promo brošure, oprema za edukaciju, plakati, oglašavanje u medijima i slično.

Hostelski smještaj

Projekt bi trebao u potpunosti biti gotov 2021. godine, ali se mi nadamo i pokušat ćemo da to bude i godinu dana ranije. Za najzahtjevniji dio, vezan uz graditeljske radove vrijednosti oko 4 milijuna kuna, trebat će nam godina i pol, pri čemu bi radovi trebali krenuti početkom iduće godine, a u ovih nekoliko mjeseci do kraja ove godine obavit ćemo sve potrebne predradnje vezane uz javni natječaj za izvođača radova.

Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa nam zaista treba, pogotovo zbog te mogućnosti smještaja.

Naime, sada imamo svega deset ležajeva u pet soba, a s tim objektom imali bismo 43 nova ležaja i mogli bismo se ozbiljnije okrenuti tom dijelu turizma, pogotovo onom vezanom uz dolazak posebnih grupa (škole u prirodi, ljubitelji prirode, volonteri). Svakako, objekt će moći koristiti i svi drugi posjetitelji kojima odgovara hostelski smještaj, a siguran sam da bi objekt puno značio i za razvoj samog Crnog Luga jer se nalazi u samom središtu mjesta.

 

IZVOR: http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/node_1588/Projekti-vrijedni-6-6-milijuna-kuna-Nacionalni-park-Risnjak-dobiva-Volonterski-centar-i-hostel?meta_refresh=true

 

06.09.2017.godine, u prostoru Javne ustanove NP Risnjak održan je sastanak projektnog tima projekta „Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa“

Projektni tim čine: Miljenko Gašparac, Marina Raukar, Danijela Kovač i Dragan Turk.

Teme sastanka bile su ključne odredbe Ugovora o implementaciji projekta, planiranje projekta, izvještavanje o realizaciji projektnih aktivnosti, te eventualni rizici koji se mogu javiti tijekom implementacije projekta.

02.11.2017. godine, održan je radni dogovor projektnog tima o pripremi dokumentacije za javno nadmetanje i vidljivost projekta.

 

 

 

 

 

 

 

 

18.12.2017. godine

Nadmetanje za Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje postojeće građevine proizvodnog pogona za montažu igračaka u „Volonterski centar sa smještajnom kapacitetima hostelskog tipa“ objavljeno je dana 18.12.2017. u EOJN.

Broj objave: 2017/S 0F2-0026563.

Link u EOJN: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1390309

 

12.01.2011. godine

Javno otvaranje ponuda za Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje postojeće građevine proizvodnog pogona za montažu igračaka u „Volonterski centar sa smještajnom kapacitetima hostelskog tipa“ 

 

 

15.01.201. godine, održan je radni dogovor projektnog tima o pripremi dokumentacije za objavu bagatelne nabave stručnog i projektantskog nadzora nad izvođenjem radova

Projektni tim čine: Miljenko Gašparac, Sanja Žagar, Marina Raukar, Danijela Kovač i Dragan Turk.

 

24.1.2018. Poništenje postupka javne nabave: Radovi na rekonstrukciji i dogradnji postojeće građevine  proizvodnog pogona za montažu igračaka u „Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa“

Odluka o poništenju

 

06.02.2018. Ponovljeni postupak: Nadmetanje za Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje postojeće građevine proizvodnog pogona za montažu igračaka u „Volonterski centar sa smještajnom kapacitetima hostelskog tipa“ objavljeno u EOJN.

Broj objave: 2018/S 0F2-0003027

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1481619

 

12.01.2011. godine

Javno otvaranje ponuda za ponovljen postupak nadmpetanja za Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje postojeće građevine proizvodnog pogona za montažu igračaka u „Volonterski centar sa smještajnom kapacitetima hostelskog tipa“ 

 

30.3.2018. Objavljen postupak jednostavne nabave za uslugu stručnog nadzora JNBV 2/18. Rok za dostavu ponuda do 9.4.2018. do 13:00 sati.

Zahtjev za dostavu ponuda-stručni nadzor

Projektni zadatak-stručni nadzor

 

5.4.2018. Potpisan Ugovor o nabavi za uslugu projektantskog nadzora.

 

10.4.2018donešena je Odluka o odabiru za uslugu stručnog nadzora.

Odluka o odabiru

 

13.4.2018donešena je Odluka o odabiru za Izvođenje radova rekonstrukcije i dogradnje postojeće građevine proizvodnog pogona za montažu igračaka u „Volonterski centar sa smještajnom kapacitetima hostelskog tipa“. Odabrana je ponuda br. 0503/2018 ponuditelja Minigradnja d.o.o.

Odluka o odabiru-izvoditelj radova_Minigradnja

 

30.4.2018. Potpisan je Ugovor o nabavi za uslugu stručnog nadzora sa tvrtkom C.T.B. d.o.o. za projektiranje i nadzor.

 

30.4.2018.

Nadmetanje za Usluge izrade plana upravljanja posjetiteljima, usluge izrade plana marketinga, produkcija edukativno-promotivnog filma, objavljeno je dana 30.4.2018. u EOJN

Broj objave: 2018/S 0F2-0011047

Link u EOJN: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1662688

Ponuditelji svoju elektroničku ponudu moraju dostaviti predajom u Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) najkasnije do 18. svibnja 2018.godine do 14,00 sati.

Produžen je rok za dostavu ponuda do 28.svibnja 2018. godine do 14,00 sati.

 

 

23.5.2018. Objavljen postupak jednostavne nabave Nabava usluga dizajna i tiska promotivno-edukativnog i radnog materijala, 13/18. Rok za dostavu ponuda do 1.6.2018. do 13:00 sati.

1. Poziv za dostavu ponude

2. Prilog I - Ponudbeni list

3. Prilog II -Tehnička specifikacija

4. Prilog III - Troškovnik

 

Odluka o odabiru za Nabava usluga dizajna i tiska promotivno-edukativnog i radnog materijala, 13/18.

 

U sklopu Nabave opreme za volontere provedene su sljedeće aktivnosti:

  • 8.6.2018. Potpisan je Ugovor o izradi alata za izradu šindre sa tvrtkom MINI HIDROELEKTRANA ČABAR, proizvodnja i distribucija električne energije, Petra Zrinskog 12, 51306 Čabar.

  • 2.7. 2018. nabavljeni su fotoaparati Nikon P900 i Panasonic FZ1000.

  • u 6 mjesecu 2018. naručene su 2 motorne kosilice, 20 ručnih kosa te noćni i danji dalekozori za potrebe volonterskih programa

 

21.6.2018. Potpisan je Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji i dogradnji postojeće građevine  proizvodnog pogona za montažu igračaka u „Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa“ sa tvrtkom Minigradnja d.o.o.

 

Dana 28.6.2018. održano je Uvođenje u posao za radove na rekonstrukciji na Volonterskom centrun na kojem su prisustvovali Izvođač, Investitor, Glavni stručni nadzor, Projektantski nadzor, Koordinator II. Više o održanom sastanku u Zapisniku.

1-Zapisnik-uvođenje u posao

3.4.2018. Početka radova na rekonstrukciji i dogradnji postojeće građevine  proizvodnog pogona za montažu igračaka u „Volonterski centar sa smještajnim kapacitetima hostelskog tipa“.

U tijeku su pripremni radovi te radovi rušenja i demontaže.

 

04.07.2018donešene su Odluke o odabiru   otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za nabavu Usluge izrade plana upravljanja posjetiteljima, usluge izrade plana marketinga, produkcije edukativno-promotivnog filma, Evidencijski broj nabave JN/2/18.

  • za GRUPU I: Izrada plana upravljanja posjetiteljima odabire se ponuda br. 43/2018 Risnjak ponuditelja ALCINA d.o.o., A. Štrbana 4, 10000 Zagreb, Odluka o odabiru-Grupa I
  • za GRUPU II: Izrada plana marketinga odabire se ponuda br. 44/2018 Risnjak ponuditelja ALCINA d.o.o., A. Štrbana 4, 10000 Zagreb, Odluka o odabiru-Grupa II
  • za GRUPU III: Produkcija edukativno - promotivnog filma odabire se ponuda br. 1/2018 Risnjak ponuditelja VIS VIDEOSTUDIO obrt za proizvodnju i distribuciju filmova., S.S. Kranjčevića 10, 51300 Delnice, Odluka o odabiru-Grupa III

 

 

 

 

 

 

 

 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Javne ustanove ''Nacionalni park Risnjak''.

 

 

TOP