Posjećivanje

Pored osnovne uloge Nacionalnog parka Risnjak – zaštite prirodnih resursa, on se koristi i u znanstvene, kulturne, odgojne, obrazovne i turističko – rekreativne svrhe. Kao područje sa naglašenim estetskim, turističkim i rekreativnim vrijednostima namijenjen je posjećivanju.

slike 084

Za ulaz u Nacionalni park plaća se naknada Ustanovi prema važećem cjeniku:

ULAZNICA ZA  ODRASLE OSOBE 45,00 kn
ULAZNICA ZA UČENIKE, STUDENTE,ČLANOVE HPD-a  I UMIROVLJENIKE 25,00 kn
OBITELJSKA ULAZNICA 100,00 kn
PROJEKCIJA FILMA 10,00 kn
RAZGLED LESKE I PROJEKCIJA FILMA ZA UČENIKE (u cijenu je uključena ulaznica ) 30,00 kn
DJECA DO 7 GODINA BESPLATNO
STRUČNI VODIČ (GRUPA – max 50)  OBAVEZAN za stazu Leska 300,00 kn
STRUČNI VODIČ ZA GRUPU  (cjelodnevni) 600,00 kn
  • Kupljena ulaznica vrijedi 2 dana
  • Za vrijeme boravka na području Nacionalnog parka posjetitelji su dužni sačuvati ulaznicu
  • Unutar granica Nacionalnog parka dozvoljeno je kretanje posjetiteljima samo na područjima i stazama koje su označene i namijenjene razgledavanju i posjećivanju

Za grupne posjete potrebno se najaviti nekoliko dana unaprijed na naše brojeve telefona ili e-mail: marketing@np-risnjak.hr kako bismo Vam na vrijeme organizirali vodiča.

TOP