Upravljanje

Nacionalnim parkom Risnjak upravlja Javna ustanova  čija je Uprava smještena na samom ulazu u Nacionalni park u Bijeloj Vodici, Crni Lug.

Bijela Vodica - glavni ulaz u NP Risnjak

Tijela Javne ustanove NP Risnjak čine: Upravno vijeće, ravnatelj Miljenko Gašparac dipl.ing.šum. i stručni voditelj mr.sp.Dragan Turk dipl.ing.šum.

Članovi Upravnog vijeća Javne ustanove Nacionalnog parka Risnjak su: dr.sc. Ivan Martinić – predsjednik, dr.sc. Boštjan Surina – član, Luka Katušić – član, Tomislav Dubravac – član, mr.sp.Dragan Turk dipl.ing.šum. – član.

Unutarnje ustrojstvo Javne ustanove Nacionalni park Risnjak, opis poslova i način rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica uređuje se Pravilnikom o unutarnjem redu Ustanove.

Ustrojstvene jedinice Javne ustanove Nacionalni park Risnjak  su:

 • Ured ravnatelja
  ravnatelj: MILJENKO GAŠPARAC, dipl.ing.šum.
  Tel: +385 (0)51 836-133; 261 Mob: +385(0)99/348 5994 e-mail: ravnatelj@np-risnjak.hr
 • Služba stručnih poslova zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja Nacionalnog parka
  stručni voditelj: mr.sp.DRAGAN TURK, dipl.ing.šum.
  Tel:+00385 (0)51 836-133; 261 Mob: +385(0)99/348 0001 e-mail:  zastita@np-risnjak.hr; projekti@np-risnjak.hr
 • Služba čuvara prirode
  Glavna čuvarica prirode: TANJA RANKOVIĆ, dipl. ing.šum.
  Tel:+00385 (0)51 836-133; 261 Mob: 099/382 8443 e-mail: nadzor@np-risnjak.hr
 • Služba za promidžbene aktivnosti i ugostiteljsko-turističku djelatnost
  Voditeljica marketinga i tur.- ugost. djel.: SILVIJA BARBARIĆ, dipl.oec.
  Tel:+00385 (0)51 836-133; 261 Mob: 099/260-0541 e-mail:  marketing@np-risnjak.hr
 • Ugostiteljski objekat:
  Voditeljica ugostiteljskog objekta: TANJA ČOP, dipl.oec.
  Tel:+00385 (0)51 836-133; 261, Mob: 099/348-0004, e-mail: pansion@np-risnjak.hr
 • Tehnička služba i služba održavanja
  Tel:+00385 (0)51 836-133; 261
 • Služba općih i zajedničkih poslova
  tajnica: SANDA KALAJDŽIĆ
  Tel:+00385 (0)51 836-133; 261 Mob: 099/348 0003 e-mail: tajnistvo@np-risnjak.hr
 • voditeljica računovodstva: MARINA RAUKAR
  Tel:+00385 (0)51 836-133; 261, Mob: 099/348 0003, e-mail:  racunovodstvo@np-risnjak.hr
 • administrativna referentica:
  DANIJELA KOVAČ
  Tel:+00385 (0)51 836-133; 261, Mob: 099/348 0003, e-mail: administracija@np-risnjak.hr
 •  Dokumenti upravljanja:
  Statut 2014
  Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada JU NPR
  Prostorni plan
  Plan upravljanja   Pravilnik o unutarnjem redu u Nacionalnom parku “Risnjak” (NN 75/00
  GPZ 2015 JU NP RISNJAK 
   GPZ 2016 JU NP RISNJAK
 • Program za zaštitu, očuvanje i održavanje šuma NP Risnjak
 • Opći propisi:

  Ostale propise iz područja zaštite prirode moguće je naći na stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Državnog zavoda za zaštitu prirode .


TOP