Opće informacije

Površina: 6350 ha

Najviša točka: 1528 m – Vrh Risnjaka

Najniža točka: 290 m –dolina Kupe

Temeljni fenomen zaštite: šuma i hidrogeološki spomenik prirode – izvor Kupe

Županija: Primorsko-goranska

Područja gradova: Delnice,  Čabar i Bakar

Područja općina: Lokve i Čavle

snježnik

 

Obilježja:

– snažna klimatska i vegetacijska pregrada između Hrvatskog  primorja i kopnenih dijelova Hrvatske

– najznačajniji primjer visinskog vegetacijskog raščlanjenja Hrvatske

– najljepše izražen fenomen vegetacije ponikvi

– prirodna veza između Alpa i balkanskih planina

– prirodno stanište sve tri velike europske zvijeri (medvjed, vuk i ris)

– 1148 vrsta i podvrsta flore

TOP