Javna nabava

Zelena javna nabava brosura 2015

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13), nema gospodarskih subjekata s kojima JU N.P. “Risnjak” ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja :

2010. godina –  nije bilo provedenih postupaka javne nabave.

2011. godina–  OBRAZAC

2012. godina –  nije bilo provedenih postupaka javne nabave.

2013. godina – OBRAZAC

2014. godina –  nije bilo provedenih postupaka javne nabave.

2015. godina – OBRAZAC

2016. godina – OBRAZAC

Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2015.

PLAN NABAVE ZA 2016

JAVNA NADMETANJA Poziv za dostavu ponude – rok za dostavu ponude 29.06.2016. do 14:00 sati

Plan nabave za 2017

Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave

TOP