Stanovništvo

Broj stanovnika na području Nacionalnog parka Risnjak je vrlo malen.  Kao što opća demografska situacija na području Gorskog kotara pokazuje stalnu depopulaciju isto tako i stanovništvo u Nacionalnom parku ima vrlo visok stupanj depopulacije.

Donji Kupari

Na prostoru Nacionalnog parka Risnjak, prema popisu stanovništva iz 2001. godine, živi samo 61 stanovnik u nekoliko sela, koja su dodana prostoru Nacionalnog parka 1997. godine (u usporedbi s 82 stanovnika na istom području u 1991.). Neka sela su u potpunosti napuštena.

Samo u jednom selu (Podgrič) živi 20 stanovnika, dok su ostala sela i zaseoci nastanjena  manjim brojem staračkog stanovništva.

 Sela i zaseoci Nacionalnog parka Risnjak:

Područje grada Čabra  Područje grada Delnica 
 • Hrib
 • Leska
 • Dolari
 • Plajzi
 • Podgrič
 • Razloški Okrug
 • Donji Kupari
 • Donji Okrug
 • Srednji Kupari
 • Gornji Okrug
 • Gornji Kupari
 • Donja Krašićevica
 • Konjci
 • Gornja Krašićevica
 
 • Srednja Krašićevica
 
 • Razloge
TOP