Flora

Masiv Risnjaka je oduvijek bio poznat po bogatoj flori, razvijenoj u različitim mikroklimatskim i geološkim uvjetima. Ta je različitost osnova za razmjerno visoku florističku raznolikost. Tijekom terenskih i drugih aktivnosti, a za potrebe izrade Plana upravljanja, provedena je prostorno sistematizirana inventarizacija flore na cijelom području Nacionalnog parka Risnjak.

DSC02189

Glavna odlika flore Nacionalnog parka je ukupno relativno velik broj svojti, čak 1148 vrsta i podvrsta. Tijekom terenskih istraživanja provedenih tijekom 2004.- 2006. potvrđeno je i kartirano 83% od svih do sada poznatih svojti navedenih za područje u literaturi.

IMG_1951Značajan je udio ugroženih svojti od 2% u odnosu na ukupno zabilježen broj svojti (opažanja i literatura). Zastupljenost svojti koje uživaju zaštitu međunarodnih konvencija također je relativno velika, te doseže 7,1% u odnosu na ukupno zabilježen broj svojti (opažanja i literatura).

Dobro očuvane klimazonalne biljne zajednice, osobito šumske, s autentičnim sastavnom biljnih vrsta daju Nacionalnom parku osobitu vrijednost.

TOP