Fauna

 

Prostori Nacionalnog parka Risnjak predstavljaju dom za sva tri velika evropska predatora: vuk, medvjed i ris po kome je uostalom masiv Risnjaka i dobio ime.

Ostale faunističke vrste poput ptica,gmazova, kukaca i dr. također su brojne i raznolike.

U dolini rijeke Kupe vrlo značajno mijesto zauzimaju leptiri tako da je cijela dolina prozvana „ Dolina leptira“.

TOP